D&O Technics breektanks “MINI DSCT – HOMEBOX – COMBI tank DSCT BELGAQUA én KIWA gekeurd

Breektanks zijn nodig om bij ongelukken of technische storingen het teruglopen van vervuild water in de waterleiding te voorkomen. Je kan zo’n breektank best altijd voorzien bij de bouw van een zwembad want áls het ooit fout gaat en het water in de openbare watervoorziening wordt vervuild door jouw toedoen, dan zijn de boetes niet mals. Het is bovendien vrij eenvoudig om aan de wettelijke vereisten te voldoen. D&O Technics biedt drie breektanks aan waarmee je perfect in regel bent met de wettelijke bepalingen en waardoor de klant geen problemen krijgt met overlopende tanks of problemen met de waterleidingmaatschappij. De drie modellen zijn de Mini DSCT, de Homebox en de Combitank DSCT. Bernard Denoo: ‘Voor zwembadeigenaars is de Mini DSCT het meest aangewezen. Het is een breektank die in wacht staat en enkel in gang schiet als er effectief zwembadwater gevraagd wordt. Is het niveau in het zwembad bereikt, dan stopt de pomp. Stel dat de vlotter zou haperen of dat er zwembadwater terug zou vloeien naar de MINI DSCT, dan zal dit verontreinigd water door de brede, vierkante uitlaat naar de riolering afgevoerd worden. Bovendien hebben we naast onze standaard breektanks ook units die maatwerk zijn, aangepast aan de individuele situatie.