Al een paar keer werd ik slachtoffer van diefstal van materiaal dat ik in mijn bedrijf had gestockeerd. Ik heb ondertussen camera’s gehangen, maar ik vraag mij af of die beelden mogen gebruikt worden in geval van nog een diefstal?

Een bewakingscamera moet aangegeven worden door de “verantwoordelijke voor de verwerking” bij de Privacy commissie. Concreet gaat het hier dus om diegene die de beslissing neemt om een bewakingscamera te installeren en is het dus deze persoon die de aangifte zal moeten doen (u dus).  Merken we op dat deze Commissie geen toestemming of vergunning verleent voor het plaatsen van de bewakingscamera’s: het is de verwerking van persoonsgegevens dat moet aangegeven worden bij deze Commissie.

Indien u nu als zelfstandig aannemer het initiatief neemt om een bewakingscamera te plaatsen, dan moet u bij de aangifte aan de Commissie ook uiteenzetten waarom u deze camera wenst te gebruiken. U kunt dus bijvoorbeeld aanhalen dat hij zal gebruikt worden ter bescherming van uw bedrijf, magazijn of uzelf. Ook ter beveiliging van uw klanten kan u hem plaatsen.

Wel moeten uw klanten die uw bedrijf binnen komen, weten dat er een camera boven hun hoofd hangt! U bent ertoe gehouden om bij de ingang van uw zaak een door de wet voorgeschreven pictogram te plaatsen (zie hieronder). Op die manier brengt u uw klanten in kennis van het feit dat er een bewakingscamera aanwezig is.

Laten we opmerken dat elk heimelijk gebruik van bewakingscamera’s verboden is.
Met “heimelijk gebruik” bedoelt de Camerawet elk gebruik van een bewakingscamera zonder de voorafgaandelijke toestemming van de gefilmde persoon. Het betreden van een plaats waar een pictogram aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt, geldt als een voorafgaandelijke toestemming.

Tot voor kort was het vrij onduidelijk wat er met de camerabeelden kon en mocht begonnen worden. Deze onzekerheid werd onlangs door ons Hof van Cassatie weggeveegd daar het stelde dat de camerabeelden bruikbaar zijn zowel voor u als zelfstandig aannemer, alsook voor uw klanten! Concreet houdt dit in dat indien u het slachtoffer wordt van bijvoorbeeld een inbraak in uw magazijn of bedrijf, dan mag de politie de beelden van uw camera gebruiken. Zo ook indien uw klant zelf het slachtoffer wordt van een misdrijf. Bovendien kunnen deze beelden dan ook later door de rechter gebruikt worden als effectief bewijsmiddel. Laten we wel opmerken dat indien de beelden door uw klant wensen gebruikt te worden, u de beelden niet aan hem rechtstreeks mag geven, maar wel aan de politie!

Waar moet u vooral op letten?

Opdat u deze camerabeelden zou kunnen gebruiken, is het vooral noodzakelijk dat u in orde bent met de bepalingen voorgeschreven door de Camerawet. Dit betekent dat u zeker aangifte moet gedaan hebben van uw camera en dat u uw klanten in kennis stelt van het gebruik van een camera door het aanbrengen van het pictogram. Alleen dan kunt u met een gerust hart de beelden van uw camera gebruiken mocht dit nodig zijn!

 

Solange Tastenoye

www.solangetastenoye.be