Vul vandaag nog uw filter met AFM en ervaar de voordelen van helder en gezond zwemwater.

Door de vele voordelen van filteren met geactiveerd glas wordt zwemmen nu pas écht gezond!

AFM is een relatief nieuw filtermedium dat bestaat uit fijngemalen glas. Vervolgens wordt de moleculestructuur van de glaskristallen bewerkt. Hierdoor krijgen de glaskorrels andere eigenschappen. Door deze “her-kristalisatie” krijgen de AFM korrels een zeer hoge negatieve lading. En dat resulteert in een sterke aantrekkingskracht van positief geladen deeltjes (zoals metalen en mangaan). Filterzand kan vuildeeltjes tot zo’n 35 Micron opvangen. AFM filtert maar liefst tot 5 micron. Hierdoor krijg je zichtbaar helderder water. Door vlokmiddel toe te voegen, kun je zelfs deeltjes tot 1 micron opvangen. Doordat AFM korrels het vuil weliswaar aantrekken, maar niet absorberen (in tegenstelling tot filterzand), wordt het opgevangen vuil tijdens het terugspoelen ook meteen weer losgelaten en afgevoerd via het riool. AFM is daardoor zelfreinigend en heeft een vrijwel onbeperkte levensduur. En zo is niet alleen uw water helder en zuiver, maar blijft ook uw zandfilter bacterievrij. U bespaart op water en stroom omdat er efficiënter wordt teruggespoeld. Nu het filter is geoptimaliseerd en de primaire bron voor de vorming van trichloramines is geëlimineerd, gaan we naar de tweede stap. Immers ook aan de wanden en in de leidingen moeten de biofilmen worden verwijderd. Dit kan door de voedingsbron (fosfaten) van bacteriën definitief uit het water te halen. Met NoPhos worden de fosfaten verwijderd en krijgt u het zwembad geheel bacterievrij.

Toepassing

Voor zowel privé- als openbare zwembaden, in alle zandfilterinstallaties. Vervang het filterzand door AFM en voeg NoPhos toe aan het zwembadwater.

De voordelen

• zeer helder zwemwater
• zwemwater zónder bacteriën
• minimaal chemicaliënverbruik
• minder waterverbruik
• minder stroomverbruik
• beter voor uw gezondheid
• beter voor het milieu
• onbeperkte levensduur

Een sprookje of een feit?

AFM en NoPhos zijn geen wonderproducten, wel een doordacht onderdeel van een nieuw revolutionair waterbehandelingsconcept. Dit nieuwe concept is vanuit een puur biologische benadering ontstaan met slechts 2 doelen: de gezondheid van de zwemmer en vermindering van de belasting op het milieu. AFM zal zeer snel als gemeengoed worden gezien. Verschillende overheden én de Europese Commissie steunen dit nieuwe concept.

Alles op een rijtje

De fabrikant

Het Schotse Dryden Aqua is bedenker en fabrikant van AFM en NoPhos. Dr. Howard Dryden is bioloog en maakt zich samen met diverse overheden sterk om AFM en NoPhos algemeen geaccepteerd te krijgen, all over the world, omdat hij overtuigd is van de positieve invloed van AFM en NoPhos op de gezondheid van de mens.

Reeds bewezen werking

Over de hele wereld wordt AFM inmiddels ingezet met enkel positieve resultaten. In een week zichtbaar helderder water en door het verminderen van het chloorverbruik ook minder irritaties aan ogen en huid. Het verminderde chloorverbruik in combinatie met energiebesparingen zorgen bovendien dat de investering zichzelf snel terugverdient. Bij openbare zwembaden zijn reeds legio voorbeelden van enorme kostenbesparingen in het eerste jaar.

Wat heeft u nodig?

Het aantal benodigde kilogram filterzand x 0,9 = benodigd aantal kilogram AFM. Rekensom: voor een privé-zandfilter met 250 kg zand heeft u 225 kg AFM nodig. Kies voor de verschillende korrelgroottes voor de meest optimale werking, de verhouding hierbij is 70 % van de fijnste korrelgrootte (toplaag) en 30 % van de grovere korrelgrootte (steunlaag).

Voor de dosering van NoPhos geldt dat per m3 waterinhoud van het privé-zwembad ongeveer 1 gram/week NoPhos dient te worden toegevoegd. Rekensom: 50 gram NoPhos per 50 m3 waterinhoud van het zwembad per week. Eén en ander is overigens sterk afhankelijk van de omstandigheden, temperatuur en de belasting van het privé-zwembad.