Nieuwe website wordt het zwemportaal voor België!

Binnen afzienbare tijd lanceert ZwembadenPlus haar nieuwe website. Het wordt een allesomvattende site die in eerste instantie het hele Belgische zwembad- en zwemvijvergebeuren zal omvatten. Dat wil zeggen dat de bezoeker er tonnen informatie vindt over zwembaden en zwemvijvers in alle facetten, maar ook toegang krijgt tot zwembad- en zwemvijverbouwers die er hun eigen pagina kunnen krijgen.
Een ‘zoekpagina’ zal het de surfer mogelijk maken om in een oogopslag de zwembad- en zwemvijverbouwers in een bepaalde straal rondom zijn woonplaats te zien. Hij kan per bedrijf informatie gaan ophalen. Dat gaat van het bedrijfsverhaal en de USP’s van de firma in kwestie tot de technische fiches die reeds in Zwembaden Plus of Pro verschenen zijn en de prijzen die de zwembadbouwer in het verleden gewonnen heeft bij de wedstrijd ‘Beste zwembad- en zwemvijverbouwer van het jaar.’
De alerte zwembad- en zwemvijverbouwer ziet uiteraard onmiddellijk de mogelijkheden en voordelen van deze site in.  Wij zullen hier nog op terugkomen zodra een en ander meer concreet in vorm is gegoten en we afgewerkte voorstellen tot samenwerking kunnen voorleggen. Tot dan kan u echter al eens nadenken over de mogelijkheden u in dit initiatief ziet. En als u voorstellen of ideeën heeft aangaande deze op stapel staande site, kan u ze altijd met ons delen via [email protected].