LMP nu naar fase 3

LMP Poolparts uit Brussel is overgenomen door de Franse groep FIJA. De groep FIJA is actief in de zwembadsector en is onder andere bekend van bedrijven zoals DEL (alle soorten zwembadafdekkingen), CE,( distributie van zwembadtoebehoren) en Carré Blue.   Vanaf nu hoort dus ook LMP Poolparts – dat ze overnemen van de Nederlandse zakenman en eigenaar Bart van de Kamp –  tot diezelfde groep.

Bart van de Kamp: ‘FIJA neemt zowel LMP als het immobedrijf dat de panden in bezit heeft, over. Ik kende de eigenaar en directie van de FIJA groep al langere tijd. Onlangs werd er tijdens een informele samenkomst gepolst naar mijn toekomstplannen. Daarbij liet ik mij ontvallen dat LMP eventueel over te nemen was. Men heeft dat direct opgepikt en is beginnen werken aan de concrete uitwerking. Met de huidige overname tot gevolg.’

FIJA heeft een business strategie van overnames. De directie wil ook buiten Frankrijk en Portugal, marktaandeel verwerven en start met overnames in België. Later zijn ook Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk aan de beurt.

In dat proces zal Bart van de Kamp nog een rol spelen. Hij blijft immers nog twee jaar betrokken bij LMP én FIJA voor wie hij aan de expansie in die drie landen zal gaan werken. De dagelijkse leiding van LMP blijft in handen van Alain Servais.

Bart van de Kamp: ‘Deze overname is voor alle partijen een goede zaak. Zeker voor LMP dat zijn aanbod fors uitgebreid ziet, onder andere met de DEL zwembad afdekkingen en liners maar ook de beste producten van de andere dochters van FIJA. Bovendien voorziet het businessplan in het uitbreiden van personeel en gebouwen. Met de steun van deze nieuwe moeder wordt het gemakkelijker voor LMP om groei te realiseren in de derde fase van haar bestaan.’