Wedstrijd Beste Zwembad-, zwemvijver- en saunabouwer

De inschrijvingen zijn afgesloten, de jury heeft beraadslaagd en koos uit de 100 inzendingen de laureaten voor de categorieën Zwembaden Renovatie, €35000, €50000, €70000 en +€75000, Zwemvijvers €35000, €50000 en +€50000, Sauna, Wellness@home en Wellness projects.

Het dient gezegd dat het niveau dit jaar erg hoog lag, zowel van de projecten als van de foto’s die we toegestuurd kregen. Onze oproep in deze nieuwsbrief heeft dus gehoor gekregen.

Intussen is de jury druk bezig met de weerhouden projecten te bezoeken. Bekendmaking van de winnaars gebeurt als vanouds in Hof te Rode in Diest en wel op vrijdag 5 december. Dat de besten mogen winnen.