Algemene vergadering van de BSPA

De algemene ledenvergadering van de Belgian Swimming Pool Association viel dit jaar op een heerlijke eerste lentedag. Naast het zonnetje, werden de aanwezigen zwembadbouwers- en producenten ook op twee technische maar interessante seminaries getrakteerd.

Terwijl Manuel Martinez (Lycée Pierrelatte) ons zijn bevindingen over corrosie in en rond het zwembad en het belang van aarding haarfijn uitlegde, gaf ingenieur Chris den Hartog (Duktard International) een uiteenzetting over de basisregels van de hydraulica van het zwembad. Beide deden dit in hun moedertaal voor een Nederlands- en Franstalig gemengd publiek. Want voor het eerst in de geschiedenis van de BSPA werden de presentaties live vertaald door een heus team van ervaren tolken.

Daarna lichtte Joeri Dils, voorzitter van de BSPA, de successen van het topjaar 2018 toe. En herinnerde hij alle aanwezigen aan de opkomende bestuursverkiezingen van 2020. De algemene ledenvergadering werd afgesloten met een receptie waarbij er heel wat werd genetwerkt en een verfijnd diner, verzorgd door Salons Waerboom.

We willen alle leden van de BSPA nog eens extra bedanken voor de talrijke opkomst ondanks het mooie weer, want dat is in de zwembadsector natuurlijk niet evident. En we hopen dat jullie in 2019 ook weer talrijk van de partij zullen zijn.

www.bspa.be