BSPA Jaarvergadering

Op dinsdag 26 januari vond de BSPA jaarvergadering plaats. Op de agenda stonden twee punten: de nieuwe Europese normen die vanaf dit jaar van toepassing zijn op zwembaden en de jaarvergadering met de verkiezing van de nieuwe raad van bestuur. Het vorige bestuur werd vlotjes herkozen en aangevuld met Eddy Albrecht van Pollet PoolGroup. Het bestaat nu uit: voorzitter Joeri Dils (T&A), secretaris Chris Den Hartog (Duktrad Marketing), penningmeester en TC 402 Alain Servais (LMP Poolparts), spiegelcommissievoorzitter en TC402 Jean-Luc Desmet (Woodline), Patrick Lebizay (CPR), Yves Respen (Procopi), Chantal Lelie (LC&DV), Mario De Clercq (Renolit), Kurt Dekeyzer (Zwembaden Plus) en Eddy Albrecht (Pollet Pool Group).

Rechtszekerheid
Tijdens de lezing van Chris Den Hartog (Nederlands) en Jean-Luc Desmet (Frans) over de nieuwe Europese normen en regels zag je op vele plekken gefronste wenkbrauwen. Er komt weer een pak administratie op de zwembadbouwer af, maar volgens beide sprekers wordt dat gecompenseerd door duidelijkheid.
Voorzitter Joeri Dils was na afloop een tevreden man. Met meer dan 80 aanwezigen kon hij weer een duidelijke stijging van de belangstelling noteren. Hij stelde ook vast dat de belangstelling voor de nieuwe normen en regels in stijgende lijn gaat: ‘Dat duidt er op dat we steeds verder staan in de professionalisering van het beroep van zwembadbouwer en dat doet mij plezier. Dat is waar we met de BSPA hard aan werken. En inderdaad, er komt weer heel wat administratie op ons af, maar het is nu wel zo dat bij eender welk dispuut dat in de toekomst voor de rechtbank zal worden beslecht, de rechter nu kan terugvallen op objectieve regels en cijfers. Dat kan de duidelijkheid en rechtszekerheid voor de zwembadbouwer enkel maar ten goede komen.’
Afsluitend was er naar aloude gewoonte weer een uitstekend buffet en werd er onderling druk nagepraat.
www.bspa.be