BSPA: opleiding europese normen

De zwembadindustrie zal zich steeds verder professionaliseren en reglementeren. Zoals u zou moeten weten, zijn er sinds kort al een aantal Europese normen van kracht. De BSPA organiseert in 2016 een opleidingsnamiddag om u deze normen te leren kennen en het belang ervan in het daglicht te stellen.

Daarenboven werken we aan een programma van opleidingen om onze sector verder te professionaliseren en daardoor te verzekeren voor de toekomst. Dit alles zullen we voor en met u moeten doen!

De normen die vandaag reeds van toepassing zijn kunnen aangekocht worden via volgende link (www.nbn.be). Daar kunt u volgende normen vinden:

  • NBN_EN_16582-1 : 101€
  • NBN_EN_16582-2 : 43€
  • NBN_EN_16582-3 : 43€