Informatieplicht: draait aannemer op voor slechte tegelkeuze klant?

Informatieplicht: draait aannemer op voor slechte tegelkeuze klant?Een klant koopt zelf tegels aan om deze langsheen zijn zwembad aan te leggen. Hij doet een beroep op jou als vakman om ze te komen plaatsen. Je neemt het werk aan, maar ondervindt dat de tegels geen buitentegels zijn. Je vraagt je nu af of je zal moeten opdraaien voor de kosten indien deze klant hierdoor later schade lijdt doordat de tegels bijvoorbeeld loskomen?

Normaal gezien draai je als aannemer niet op voor slechte materialen die je zelf niet kocht; de klant koos en kocht ze, dus daar ben je niet verantwoordelijk voor! Maar toch: als aannemer beschik je over de zogenaamde ‘informatieplicht’ tegenover de klant.

Deze informatieplicht houdt concreet in dat de aannemer, vóórdat het contract met de bouwheer wordt afgesloten, alle nodige en nuttige informatie die van belang kan zijn, vertelt aan zijn klant. Er moet kunnen gecontracteerd worden met kennis van zaken. Heeft de aannemer mankementen, vergissingen, andere onvolkomenheden of gebrekkig materiaal vastgesteld, dan moet hij de klant hiervan op de hoogte brengen vooraleer hij overgaat tot het afsluiten van een contract. Er wordt van uitgegaan dat een vakkundige persoon deze mankementen kan vaststellen door zijn vakkennis.

Concreet betekent het dat je hem moet informeren en inlichten betreffende de kwaliteit van de gebruikte materialen. Doe je dit niet dan bestaat nog de mogelijkheid dat je later bij de rechter het deksel op de neus krijgt wegens een miskenning van deze informatieplicht.
www.solangetastenoye.be