Kan uw klant eenzijdig een aannemingsovereenkomst verbreken? Blijft uw aansprakelijkheid als aannemer dan gelden?

Onze wetgeving voorziet in een eenzijdige verbreking van een aannemingsovereenkomst in hoofde van de opdrachtgever. Artikel 1794 van ons Burgerlijk Wetboek stelt duidelijk dat de opdrachtgever de aanneming tegen een vaste prijs door zijn enkele wil kan verbreken, ook al is het werk reeds begonnen. Doch hij moet wel de aannemer schadeloos stellen voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid en alles wat hij bij de aanneming had kunnen winnen.

Een dergelijke eenzijdige verbreking door de opdrachtgever heeft onmiddellijke uitwerking. Dit houdt concreet in dat u als aannemer de bouwplaats moet verlaten en dat u zich tegen deze eenzijdige opzegging eigenlijk niet kan verzetten. De aannemer blijft wel tien jaar aansprakelijk voor de onderdelen die hij geplaatst heeft.

www.solangetastenoye.be