Zwemmen in Batibouw 2013

Het tijdschrift ‘Ik ga bouwen’ struinde door de gangen van Batibouw 2013 en legde er zijn oor te luisteren bij de verkopers van zwembaden. Het verslag daarvan is te raadplegen op de website van Knack.
https://ikgabouwen.knack.be/bouwen-renovatie/nieuws/batibouw-2013/versla-de-crisis-koop-een-zwembad/article-4000255665945.htm