Zwemmen in drinkwater, maar dan echt, POMAZ introduceert DAISY+

Wij gaan de + toevoegen aan het reeds succesvolle Daisy waterbehandelingsconcept voor zwembaden (https://www.youtube.com/watch?v=OFvzQ6Fby20). Daisy staat voor een optimale waterkwaliteit van zwemwater, door samenwerking van op elkaar afgestemde producten welke leiden tot kraakhelder en gezond zwembadwater. De kracht is het totaalconcept waarbij coagulatie, vlokking, filtratie én desinfectie tot in detail zijn uitgewerkt. Simpel en laagdrempelig. Voor particuliere- en openbare zwembaden.

De + staat voor de ultieme stap; de Dryden Aqua generator (DA-GEN). De puurste vorm van zwemwater, zonder twijfel. De chloorbehoefte in het bekende Daisy concept is reeds laag maar door het integreren van de DA-GEN is chloor nauwelijks nog waarneembaar. Let wel, wij zeggen niet dat wij chloorvrij zwemmen aanbieden. Volgens ons is er nog steeds een minimale chloorbehoefte in zwembadwater. Deze minimale chloorbehoefte is de depot-desinfectie welke zorgt dat er geen horinzontale bacterietransamissie onstaat tussen de zwemmers in het zwembad. Dus niet chloorvrij, maar wel chloorarm … en veel belangrijker … zonder desinfectie bijproducten. Want daar staan we voor … en dat doen we met Daisy+!

Hoe werkt de DA-GEN?
De DA-GEN is een hydrolyse apparaat, niet te verwarren met zoutelektrolyse. Met Magnesiumchloride (MgCl2) als activator (dus geen zout), worden zeer effectieve oxidatanten gegenereerd; vrije radicalen (ook wel OH Radicaal of Hydroxyl Radicaal genoemd). Deze zeer (re)actieve zuurstofradikalen (OH en O) oxideren organische stoffen volledig én genereren geen desinfectiebijproducten.

De DA-GEN biedt hiermee een uiterst gevanceerde manier van oxideren. De vrije radicalen zijn slechts kort actief en vervallen in enkele seconden. Om die reden is er nog steeds behoefte aan een desinfectiemiddel welke continue aanwezig is om de depotdesinfectie in het zwembad zeker te stellen. En daarom produceert de DA-GEN ook een hele kleine hoveelheid chloor. De DA-GEN produceert beiden. Met een goed ingericht Daisy systeem is een vrijchloorgehalte van 0,1mg/liter (!) reeds voldoende om een toereikend depotdesinfectie in een privé-zwembad te verzekeren. Dat is drinkwaterkwaliteit ! Chloor is nauwelijks waarneembaar en het water is glashelder … en vrij van schadelijke desinfectieproducten. Doel bereikt!

De DA-GEN wordt geleverd als een compleet Pool Management Systeem. Een complete regeling, waarbij gekozen kan worden tussen meting van van vrijchloor of op basis van een Redox.

De regeling is verder standaard voorzien van ;

  • Flowbeveiliging
  • pH meting en doseerpomp
  • Vlokpomp APF / ACO
  • Wifi-module, zodat de waterkwaliteit 24/7 op afstand gemonitord, bewaakt én bijgestuurd kan worden door de gebruiker. De installateur krijgt hierbij extra afgescherme mogelijkheden.
  • Standaard aanlsuiting op webserver voor perfecte weergave van alle data.
  • Diverse extra vrij te programmeren schakelingen zoals verlichting en waterattracties.
  • Compleet samengebouwd op paneel.

Daisy + bestaat uit 4 stappen ;
1. Beste filtratieresultaat met het bioresistente filtermedium AFM.
2. APF geïnjecteerd in een statische mixer zorgt voor een perfecte coagulatie en vlokking. In combinatie met AFM wordt tot aan 0,1 Micron uitgefiltert. Alles wat uitgefilterd wordt hoeft niet geoxideerd te worden, de oxidatiebehoefte wordt dus sterk gereduceerd.
3. Oxidatie met ACO; ACO genereert met behulp van de zon vrije radicalen en ondersteunt zodoende de oxidatie in het zwembad. Bovendien beschermt ACO het chloor voor tegen photolyse door de zon. De werkingstijd van het chloor wordt met factor 4 verhoogd.
4. Hydrolyse met de DA-GEN. Desinfectie middels vrije radicalen en een minimaal chloorgehalte voor de depotdesinfectie.

Dryden Aqua Generator – Conclusie

De DA-GEN desinfecteert en reinigt het zwembadwater op een zekere, kostengunstige en ecologische manier. In combinatie met Daisy, de juiste filter- en terugspoelsnelheid en een goede hydrauliek is zwemmen in drinkwater mogelijk.