BSPA heeft het over de impact van zwembaden op het milieu tijdens EUSA-vergadering

Op 21 september 2020 vond de vergadering van de EUSA (European Swimming Pool Association) plaats. Joeri Dils (voorzitter BSPA) nam hieraan deel. Eén van de belangrijke punten is de nieuwe normgeving m.b.t. de impact van zwembaden op het milieu (TC 136, WG5 – Energy). Deze werkgroep neemt het energieverbruik van zwembaden onder de loep.

Er is o.a. beslist om zwembaden een energielabel te geven en dit op 3 vlakken:

• Basic label: energieverbruik van de basiselementen van een zwembad zoals pomp, verlichting, structuur, waterbehandeling.
• Label voor het verwarmingssysteem van het zwembad.
• Label voor de afdekking van het zwembad. Zodra een zwembad wordt verwarmd, is het belangrijk om over een goede afdekking te beschikken.

De labels werden opgesplitst omdat label 2 (verwarming) en 3 (afdekking) de meeste invloed hebben op het energieverbruik van een zwembad. In de volgende zittingen van het CEN (Europees Comité voor Normalisatie), zullen de formules voor het bepalen van de labels vastgelegd worden. BSPA volgt dit verder op voor haar leden!

Meer info: bspa.be