Dryden Aqua: nieuwe productievideo van AFM

Onze fabriek in Zwitserland is zonder enige twijfel één van de meest gesofisticeerde ter wereld. Wij wekken 100% van de energie die nodig is voor de werking van de fabriek, zelf op. Daarvoor gebruiken we zonnepanelen en warmterecuperatiesystemen.

Om schoon te maken gebruiken we regenwater dat daarna gefilterd en hergebruikt wordt. We optimaliseren elke stap in het productieproces om het beste product te maken, met de vorm en afmetingen die voor onze toepassingen het best zijn. We zorgen ervoor dat AFM® geen scherpe randen heeft waaraan u zich zou kunnen kwetsen of die de filter zouden kunnen beschadigen. Deze video toont de verschillende stappen van ons productieproces AFM®.

Meer info: www.drydenaqua.com