Juridisch: een parkeerboete op de privé-parking van je klant?

Een nieuwe klant onderhandelt op jouw kantoor over de voorwaarden. Bij het verlaten van jouw parking spreekt een politieagent de klant aan met de mededeling dat hij verkeerd geparkeerd stond op jouw parking. De agent wil hem zelfs een boete geven! Kan dit?

 Om een antwoord te geven op deze vraag moet er nagegaan worden of je parking moet aanzien worden als een “deel van de openbare weg” of niet! Dit lijkt misschien een beetje raar, maar er wordt in dergelijke gevallen in de praktijk nagegaan of op deze parking ons verkeersreglement van toepassing is of niet! Dit verkeersreglement is steeds van toepassing op de “openbare weg”. Alleen kunnen we niet zeggen wat er precies moet verstaan worden onder dit begrip “openbare weg” omdat er in onze wetgeving geen definitie van wordt gegeven! Daarom gaat men steeds na tot waar precies de openbare weg zich uitstrekt.

Concreet betekent dit dat men in jouw geval zal nagaan of je parking effectief ook privé is, of dat ze toch als “openbaar” moet aanzien worden en in dit laatste geval kan dan een politieagent optreden!

Daar er in de praktijk hierover vaak problemen bestaan, is het de rechter die beslist tot waar de “openbare weg” precies gaat. In het algemeen menen rechters dat de openbare weg een weg is die openstaat voor het verkeer van het publiek. Rechtbanken hebben eveneens al geoordeeld dat een weg openbaar kan zijn, zelfs indien deze weg tot een private eigendom behoort en er op geen enkele manier aangeduid wordt dat de weg privé is!

Er is ook al geoordeeld dat een weg die door het publiek gebruikt wordt, moet aanzien worden als een openbare weg. Wordt deze weg door een particulier opengesteld en behoort de eigendom waarop deze weg werd aangelegd eveneens toe aan deze particulier, wel dan nog kan in deze omstandigheden onze verkeerswetgeving van toepassing zijn op deze weg!  Het ontbreken van bijvoorbeeld een afsluiting, of van een vermelding dat deze weg privé is, is voldoende om aan te nemen dat deze weg toch open staat voor het publiek en dus openbaar is!

Dit alles betekent concreet dat, tenzij je parking voorzien is van enige afsluiting (bijvoorbeeld een hefboom), ze kan aanzien worden als een onderdeel van de openbare weg waarop onze verkeersregels van toepassing zijn! In dat geval heeft de politie inderdaad de mogelijkheid om controles uit te voeren op deze parking en na te gaan of de verkeersregels hier wel worden toegepast. De politie heeft dan zelfs de mogelijkheid om boetes uit te schrijven bij overtredingen!

De vraag kan gesteld worden of het ophangen van een bordje waarop vermeld wordt dat de parking in kwestie alleen toegankelijk is voor jouw bezoekers, voldoende is om deze controles tegen te gaan? Ook hier kan moeilijk een passend antwoord op gegeven worden. Ten tijde van betwistingen zal het eveneens de rechter zijn die de knoop zal moeten doorhakken en beslissen of deze parking onder deze gegeven omstandigheden als een onderdeel van de openbare weg moet aanzien worden of niet.

Ons advies:
Je kan je bezoekers best attent maken op het feit dat er zich mogelijks politiecontroles kunnen voordoen op je parking en dat zij de mogelijkheid hebben om bij het vaststellen van verkeersovertredingen, ook een boete op te leggen. Op die manier kunnen de bezoekers zich proberen te houden aan de verkeersregels en lopen zij geen risico op een boete.

Je kan hen hierop attent maken door een bord aan te brengen op een goed zichtbare plaats.

Solange Tastenoye

www.solangetastenoye.be