BSPA vertegenwoordigd op de vergadering van de Europese federatie EUSA

Op 10 en 11 maart ’20 was de BSPA vertegenwoordigd op de vergadering van de Europese federatie EUSA (European Swimming Pool Association). Vertegenwoordigers van de verschillende nationale verenigingen komen hier samen om gezamenlijke punten te bespreken.

Eén van de belangrijke punten op deze vergadering was de nieuwe normering omtrent “pool labelling” waarbij de impact van een privé zwembad op het milieu wordt bekeken. Tegen einde 2020 zal deze nieuwe norm een feit zijn. Het idee is elk zwembad een soort van paspoort te geven waarop het water- en energieverbruik worden aangegeven.

Doel van deze nieuwe norm:

  • De particulier correct informeren over de “total cost of ownership” van een zwembad.
  • Particulieren en installateurs aanzetten om energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen in acht te nemen bij het ontwerp van een zwembad.
  • Fabrikanten aanzetten om energievriendelijke toestellen te ontwikkelen.

Het streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk van een zwembad zal net zoals bij huizen, auto’s, … een doel op zich worden. De BSPA houdt u verder op de hoogte.

www.bspa.be