Aqua Cover: samen in het teken van customer intimacy

Het voorbije anderhalf jaar bracht heel wat veranderingen met zich mee. Niet alleen ging de eindklant aanzienlijk meer investeren in woning en welbehagen, maar hij veranderde ook zijn blik op de markt. Investeren, dat gebeurt anno 2021 niet achteloos of lichtzinnig, maar volgens een weldoordachte strategie. Drie factoren zijn daarin doorslaggevend, al zal volgens Aqua Cover vooral de commerciële relatie tussen klant en leverancier – de zogeheten “customer intimacy” – hét verschil maken.

Frank De Pauw, business developer bij Aqua Cover, voerde de voorbije maanden een grondige marktstudie uit. De conclusies die daaruit getrokken kunnen worden, zullen de strategie van de Belgische producent van zwembadafdekkingen, een familiebedrijf onder leiding van Frédéric Poty, voor de komende jaren bepalen. In het bijzonder de relatie met de eindklant, maar zeker ook het eigen cliënteel, zoals zwembadbouwers als -fabrikanten, krijgt daardoor een nieuwe impuls.

Drie doorslaggevende factoren
“Een particulier die vandaag op zoek gaat naar een partij om mee samen te werken, neemt een beslissing op basis van drie factoren”, besluit De Pauw uit zijn onderzoek. “Ten eerste zijn er de producten en diensten; ten tweede het logistieke apparaat dat de snelheid van bestelling tot oplevering bepaalt; ten derde het commerciële apparaat. Op die drie aspecten wil Aqua Cover bij wijze van spreke het olympisch minimum halen.”

Hoewel ondernemers vaak gericht zijn op product en logistiek, en ook Aqua Cover daar van oudsher een sterke basis in opgebouwd heeft, zal volgens De Pauw vooral dat laatste aspect in de toekomst aan belang winnen. “Een klant laat zich niet zomaar meer in de doeken doen. Heeft hij geen goed gevoel bij jou als persoon, dan gaat hij niet met jou in zee. Of kan hij bij problemen niet rekenen op jouw naservice, dan komt hij eenvoudigweg niet terug.”

Ten dienste van zwembadbouwer én eindklant
Hoewel Aqua Cover als producent en toeleverancier van zwembadafdekkingen in eerste instantie de belangen van de professionele zwembadbouwer dient, voorziet De Pauw in de toekomst toch een koerswijziging richting de belangen van de eindklant. Al heeft uiteindelijk ook de zwembadbouwer daarmee te winnen.

“Werken met onze producten moet de zwembadbouwer uiteraard een commercieel voordeel opleveren,” verklaart De Pauw. “Dat verzekeren we onder meer door een vlotte installatie en betrouwbare producten, en dat zal in de toekomst niet wijzigen. Maar daarnaast willen we ons ook meer gericht schikken naar de wensen en de noden van de eindklant. Wat drijft iemand die al zijn spaarcenten bijeenraapt om een zwembad te plaatsen? Wat heeft hij nodig en wat zijn zijn vragen en bezorgdheden?”

“Hoe beter wij de eindklant begrijpen, hoe beter we hem uiteindelijk kunnen ontzorgen en  gepaste oplossingen kunnen aanreiken. En dat weerspiegelt zich uiteindelijk op onze klant, de zwembadbouwer. Hij zal dankzij die strategie namelijk niet alleen op elke vraag kunnen inspelen, maar bouwt ook zijn eigen “customer intimacy” en bijgevolg zijn eigen positie in de huidige markt verder uit.”

3-6-9
De nieuwe strategie van Aqua Cover wordt ondersteund door een 3-6-9-plan. “De komende jaren zullen we gericht verschillende stappen ondernemen om onze positie op de Belgische markt, onze thuisbasis, te consolideren. Daartoe zullen we onder meer inzetten op innovatie in de breedste zin van het woord, en zullen we ervoor zorgen dat de naam Aqua Cover ook bij particulieren gekend komt te staan als kwaliteitslabel. In eerste instantie, echter, willen we ons eigen klantenbestand optimaliseren. De enige manier waarop we onze ambities kunnen waarmaken, is door ons te omringen met professionele partners die onze visie en filosofie delen. Het is samen dat we elkaar sterker maken, en dat we onze relevantie de komende decennia keer op keer zullen bevestigen en herbevestigen.”

Meer info:
aquacover.com/nl/