Distri Pond: de recyclage-weg van Ecolat (en alle andere Ecoo-poducten)

Distri Pond is de trotse verdeler van Ecoo-producten omdat ze op een duurzame wijze plastic een tweede leven geven. Stap voor stap groeide Ecoo doorheen de jaren van een reconversieproject tot een koploper van de circulaire economie.

In de jaren 80 sloten de laatste mijnen in Limburg. Om werkgelegenheid te behouden en technologische kennis te borgen, werden verschillende reconversieprojecten opgestart. In die periode heerste de consumptiemaatschappij die zorgde voor een groeiende afvalberg door het toenemend aantal plastic verpakkingen. Tegelijkertijd was er een verhoogd ecologisch bewustzijn. De oplossing volgens de oprichters van Ecoo: burgers leren hun huishoudelijk plastic afval te sorteren en deze vervolgens te recycleren.

Voordat je ze in de tuin gebruikt, hebben de producten van Ecoo al een hele weg afgelegd.

Stap 1: sorteren in de nieuwe blauwe zak
De belangrijkste stap voor het recycleren van jouw restplastics? Correct sorteren! En daar kan jij het verschil maken. Al je huishoudelijke restplastics sorteer je in de nieuwe blauwe zak. Zo bespaar jij 8 kilogram restafval per jaar.

Stap 2: sorteercentra
De nieuwe blauwe zak wordt bij je thuis opgehaald en naar één van de vijf sorteercentra in ons land gebracht. Daar wordt deze gesorteerd in 14 verschillende afvalstromen: PET-flessen, aluminium blikjes, brik … en gemengde restplastics. Deze laatste worden naar Ecoo gebracht.

Stap 3: verkleinen & verwijderen van niet-plastics
Wanneer de gemengde restplastics aankomen bij Ecoo worden ze vermalen tot kleine stukjes. Daarna wordt er met behulp van infrarood en AI-technologie de niet-plastics uitgehaald die niet recycleerbaar zijn. Zo kan het wasproces optimaal van start gegaan. Vervolgens worden in een voorwastrommel de overige niet-plastics gescheiden, glas, steentjes en metalen. Zo ontstaan twee deelstromen in de scheidingstank: een drijvende fractie (PE, PP) en een zinkende fractie (PVC, PET,PS).

Stap 4: wassen, drogen & verdere sortering
Nadat de niet-plastics eruit gefilterd zijn en het plastic vermalen is tot kleine stukjes worden deze enkele keren gewassen en gedroogd. Door het proces van mechanische droging wordt het water en papierpulp uit de gewassen restplastics gecentrifugeerd. Vervolgens wordt door middel van lucht de drijvende fractie opgesplitst in een foliefractie en een harde fractie.

Stap 5: smelten tot grondstoffen
Tot slot worden de foliefracties in de agglomerator of regranulator verdicht tot ruwe plastic korrels. Bij dit proces vertienvoudigt het soortelijk gewicht. De gerecycleerde grondstoffen zijn nu klaar voor de verwerking tot nieuwe producten.

Stap 6: van grondstof tot product
De gerecycleerde grondstoffen worden door middel van verschillende productietechnieken omgevormd tot producten voor jouw tuin. Bij de productie worden de gerecycleerde grondstoffen gesmolten en in matrijzen geperst of gaan ze er volcontinu doorheen met afkoeling door middel van water. Tot slot bewerkt de afwerkingsafdeling de producten finaal, voorziet ze van kleur en monteert ze indien nodig.

Stap 7: van Ecoo tot bij de eindklant
Weg met wegwerp, op naar iets nieuws! De duurzame producten van Ecoo kan je terugvinden op stadspleinen, in musea of in eigen tuin.

Meer info:
www.heldervijveren.com