FITT verhoogt zijn productiecapaciteit om gelijke tred te houden met de groei van de zwembadindustrie

In het jaar 1997 bracht FITT Idroflex op de markt, de eerste transport- en zuigbuis voor inbouw zwembaden. Sindsdien zijn 25 jaar verstreken en zijn de ervaring en de groei van FITT in de sector door de jaren en de seizoenen heen geëvolueerd.

Constant onderzoek naar materialen, laboratoriumproeven om de beste prestaties te garanderen en aandacht voor de behoeften van de eindgebruiker hebben geleid tot de ontwikkeling van nieuwe oplossingen. Hierdoor leerde FITT de kritieke punten van de installatie kennen en verbeteren en kunnen de belangrijkste problemen bij de installatie en het onderhoud van inbouw zwembaden worden opgelost.

Dankzij de behoefte aan verbetering van leefruimten, vooral die in de open lucht, heeft de constante groei van FITT in de zwembadsector – die halverwege de jaren negentig begon – de laatste twee jaar een echt hoogtepunt bereikt.

Om aan de eisen van een groeiende markt te voldoen en gelijke tred te houden met de toenemende vraag naar spiraalbuizen, heeft FITT ervoor gekozen te investeren in de bouw van nieuwe productielijnen en in de verbetering van de efficiëntie van bestaande lijnen.

Die investeringen hebben een impact op twee fronten: productie en duurzaamheid.

FITT installeert nieuwe lijnen die een verhoging van de productiecapaciteit met 30% zullen garanderen. Het gebruik van hoogtechnologische en onderling gekoppelde apparatuur volgens de criteria van Industrie 4.0, die steeds hogere kwaliteitsnormen en een grotere optimalisering van de grondstoffen zullen bereiken, staan hiervoor garant.

Bovendien zal FITT dankzij de nieuwe lijnen een zorgvuldiger beheer van het elektriciteits- en waterverbruik kunnen voeren.

Deze interventies stellen FITT in staat om snel te reageren op de eisen van klanten, gebruikers en partners om betrouwbare, duurzame, goed presterende en duurzame oplossingen te bieden.

Meer info:
www.fitt.com