Piscine Global: reduceren van de gevolgen voor het milieu van particuliere en openbare zwembaden

Optimalisering van water- en energieverbruik, afvalbeheer, een nieuwe aanpak van waterbehandeling, de uitdaging van renovatie en onderhoud van zwembaden… Duurzame ontwikkeling is een problematiek die ons vandaag nauw aan het hart ligt. Zwembadprofessionals zijn zich hiervan bewust en spannen zich in om de milieueffecten van particuliere en openbare zwembaden te verminderen, hetzij door middel van technologie, hetzij door nieuwe benaderingen en toepassingen.

Huidige technologieën zijn in volle ontwikkeling om de klimaatuitdagingen aan te gaan

De evolutie van technologieën, die efficiënter zijn en minder verbruiken, maar ook de betrokkenheid van professionals in de sector hebben een echte vooruitgang mogelijk gemaakt op het gebied van energieverbruik, waterbehandeling en afvalbeheer*:

Op vlak van waterbehandeling van het zwembadwater wordt 80% op mechanische wijze uitgevoerd (filtratie) en 20% door producten die worden gebruikt om bacteriën te elimineren en het water schoon te houden. Filtratiesystemen verbruiken vandaag 6,5 keer minder energie dan 40 jaar geleden en we merken ook op dat alternatieven voor het gebruik van chemicaliën steeds populairder worden. Behandeling door middel van elektrolyse, ozon of UV is dus in opkomst zowel bij professionals als bij particulieren. Ook het waterverbruik is in Frankrijk sterk gedaald: -45% in 25 jaar.

Dit cijfer kan worden verklaard door een combinatie van twee factoren:

  • door innovatie, met name door de komst van efficiëntere filtratietechnieken, waardoor de hoeveelheid verbruik van nieuw water afneemt,
  • door het reduceren van het volume van de zwembaden.

Ook het energieverbruik van zwembaden is aanzienlijk verminderd, of het nu gaat om het verwarmingssysteem, de filtering of de verlichting. Er wordt vandaag 40 keer minder energie verbruikt dan 40 jaar geleden.  Wat het beheer van afval van zwembaden en zwembadproducten betreft, wordt 60% gerecycleerd, 30% geëlimineerd of teruggewonnen voor energiedoeleinden en 10% hergebruikt. In het kader van de REP PCMB (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bouwproducten of -materialen in de bouwsector) werkt de Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP) momenteel samen met erkende eco-organisaties aan het op punt stellen van oplossingen voor afvalbeheer.

Piscine Global Europe, het toonaangevende evenement voor de zwembad- en wellnessindustrie, positioneert zich als een belangrijk evenement voor het anticiperen op, het begrijpen en het bespreken van de milieu- en klimaatuitdagingen van de toekomst. Gedurende de hele beurs zullen verschillende thema’s en aspecten tijdens conferenties en presentaties belicht worden. Ze zullen de gelegenheid bieden om deze kwesties in vraag te stellen en ze beter te begrijpen:

  • Conferenties in de Pool Arena, een nieuwe inspirerende ruimte in het hart van de beurs, waar toespraken en rondetafelgesprekken plaats zullen vinden over actuele kwesties en over de belangrijkste uitdagingen voor de sector: ontwikkeling van nieuwe oplossingen, opkomst van nieuwe competenties, communicatie rond deze aspecten.
  • In de Pool Showcase worden duurzame technische innovaties gepresenteerd in het kader van de Pool Innovation Awards en worden uitzonderlijke zwembadprojecten getoond.

Meer info:
www.piscine-global-europe.com