De verschillende (zwem)vijverconcepten van Distri Pond

Wie een (zwem)vijver wil aanleggen, denkt het best goed na over het type. Natuurlijke zwemvijvers, bio-zwembaden en hybride baden. De laatste jaren is er wellicht wat onduidelijkheid ontstaan. We zetten hier de voornaamste systemen op een rijtje. 

Voor meer uitleg kan je altijd terecht op de website van Distri Pond via www.distripond.com

Downflow

Het oudste gebruikte filtersysteem bij zwemvijvers is dat met het downflow-principe. Het zwemgedeelte en de moeraszone zijn hier van elkaar gescheiden door een tussenwand die onder het waterniveau ligt. Het water stroomt van de zwemzone, tussen de stapstenen door, de moeraszone in. Hier wordt het water van boven naar beneden biologisch gezuiverd door de planten en een laag substraat. In de moeraszone kan een zogenaamde drain-connector fungeren als ‘hart’ van de installatie waaraan de drainagebuizen worden verbonden. De pomp komt erin te staan. In het ideale geval ligt de ingang van de moerasbedzone aan de noordoostkant van de zwemvijver (dan helpen de overheersende zuidwestenwinden de vuildeeltjes naar het moerasbed te brengen). Alle vervuiling blijft in het systeem en wordt er verwerkt door de natuur.

Upflow

Het upflow-principe wordt verkozen wanneer men meer vervuiling uit de omgeving verwacht (grote bomen, wegen, industrie) en wanneer men verstopping van het moerasbed wil vermijden. Het belangrijkste verschil is dat het water in tegenovergestelde richting beweegt. Water stroomt via net onder de boordsteen aangebrachte skimmers de zwemzone uit. Het loopt naar een pompkamer. Daar zorgt een boogzeef voor de verdere filtratie. Een pomp stuurt het water vervolgens van onder naar boven door een laag substraat de moeraszone in. Ten slotte stroomt het gezuiverde water tussen de stapstenen (of via watervalletjes) de zwemzone weer in. Een deel van de vervuiling wordt mechanisch verwijderd uit het systeem, de natuur doet de rest.

Meerkamerfilter

Bij de combinatie meerkamer met moerasbed beweegt het water zijdelings door het filterbed met planten. Het water stroomt via skimmers de zwemzone uit. Het loopt door een multichamber filter. De filterkamers ervan bevatten verschillende filtermedia, van grof naar fijn. Onderaan elke kamer bevindt zich een decantatiezone met aftapkraan. Een pomp stuurt het voorgefilterde water vervolgens door de moerasfilterzone met planten. 

Trommel- en meerkamerfilter

De combinatie van trommelfilter met meerkamerfilter geeft ons een efficiënte mechanisch-bacteriologische filter. Ook heel kleine vaste vuildeeltjes worden dadelijk uit het water gevangen door de automatische spoelcyclus van de trommelfilter, waardoor periodiek onderhoud tot een minimum beperkt wordt.

Siervijver

Een van de eenvoudigste filtertechnieken voor kleinere sier- en tuinvijvers, is die met een drukfilter. Het water wordt uit de vijver getrokken door een pomp die opgesteld staat in een skimmerfilter met matalamat. De matalamat zorgt enerzijds voor een mechanische filtering van het water en anderzijds creëert deze een groeibodem voor de nuttige bacteriën in de vijver. De pomp duwt het water via de leiding door een drukfilter, waarna het water terug in de vijver wordt gepompt.

Fysicochemisch met planten

Fysicochemisch gestuurd betekent minder natuurlijk. Er gebeurt desinfectie door hydrolyse van het water en door middel van uv-stralen. Er is koperionisatie, gecombineerd met pH-sturing. In correct functionerende systemen zijn de concentraties zo laag dat dit geen gezondheidsprobleem voor de baders kan vormen. Een moerasbed met planten zorgt voor het verbruik van reststoffen en een natuurlijk uitzicht. Het moeras kan hier kleiner zijn dan gebruikelijk. Er wordt bewust GEEN zout toegevoegd aan dit systeem.

Fysicochemisch zwembad

Fysicochemisch gefilterd met toevoeging van zout betekent bewust kiezen voor ontsmetting. Er gebeurt desinfectie door hydrolyse van water en uv-stralen. Er is koperionisatie, gecombineerd met pH-sturing. In correct functionerende systemen zijn de concentraties zo laag dat dit geen gezondheidsprobleem voor de baders kan vormen. Er wordt WEL zout toegevoegd aan het water. Er is dus ook low conductivity zout elektrolyse met vorming van chloor. Dus gaat het hier niet meer om een zwemvijver maar wel om een zwembad. Veel ‘hybride baden’ vallen onder deze categorie.

Meer info:
www.heldervijveren.com