De toekomst is (bijna) hier: slim verwarmen en waterverbruik beperken

T&A (Technics & Applications) is één van de meest toonaangevende producenten van automatische zwembadafdekkingen in Europa. Naast service en kwaliteit legt dit bedrijf ook de nadruk op innovatie. Een gesprek met managing director Joeri Dils, maakte meteen duidelijk dat hij niet alleen bezig is met de toekomst van T&A, maar een zeer duidelijk beeld heeft van wat de toekomst voor ons allemaal zal brengen.

“Momenteel zijn de stijgende energieprijzen zeer actueel”, start mr. Dils het gesprek. “In de toekomst zal energie een grote rol spelen in onze sector. Je kan energie besparen door de temperatuur van het zwembad te verlagen, maar de eindklant zal niet bereid zijn om dat comfort op te geven. Het is dus aan de zwembadbouwers, leveranciers en fabrikanten om ervoor te zorgen dat het energieverbruik van een zwembad zo laag mogelijk komt te liggen. Met een (automatische) afdekking en met een geïsoleerde kuip kan je een redelijk stuk van de energieverliezen beperken. Toch zal er altijd nog een beetje energieverlies zijn. De volgende vraag is dus: hoe kunnen we deze energieverliezen compenseren? Het antwoord is: door het zwembad op een intelligente manier te verwarmen.”

“De lucht-lucht warmtepompen die vandaag vaak worden gebruikt zijn reeds erg efficiënt. Toch verbruiken ze nog heel wat energie, vooral bij lagere temperaturen. Een combinatie van warmtepomp met zonnepanelen geeft een perfect team. Door het stijgen van de energieprijzen zien we ook weer de vraag naar zonnecollectoren en vacuümcollectoren toenemen. Bij nieuw te bouwen woningen met een zwembad is het aan te raden om het energieverbruik van het huis en zwembad samen onder de loep te nemen. Want lucht-lucht en lucht-water (geothermische) warmtepompen kunnen perfect in de winter de woning verwarmen en in de lente, zomer en herfst het zwembad. Geothermische warmtepompen zijn duurder qua investering en installatie maar als er bij een nieuwbouw wordt beslist om de woning geothermisch te verwarmen, kan je die capaciteit ook perfect gebruiken voor het zwembad. Als je deze warmtepomp kunt combineren met zonnepanelen dan ben je het zwembad heel efficiënt en milieuvriendelijk aan het verwarmen.”

“Bepaalde fabrikanten van intelligente verwarmingssystemen en zwembadsturingen gaan zelfs al een stap verder. Zo kan er op warme dagen (hoog rendement voor de warmtepomp) worden gekozen om het zwembadwater iets meer op te warmen en de energie dus te bufferen. Wanneer het weer dan verslechtert, moet de warmtepomp minder draaien bij een lager rendement. En dat heeft niet alleen impact op de ecologische voetafdruk maar ook op de portefeuille van de eindklant.” Dat is zeker een interessant gegeven in een land zoals België waar het weer erg varieert. “Een belangrijke kanttekening hierbij is wel dat de watertemperatuur ook invloed heeft op de waterkwaliteit en de gebruikte materialen zoals bijvoorbeeld de zwembadfolie. Er moet hiermee dus deskundig en omzichtig worden omgegaan.”

“Naast energie moeten we het natuurlijk ook even over water hebben. Op termijn zullen de zomers vaak droger worden. We moeten de waterverliezen dus zoveel mogelijk beperken. Zwembaden met een patroonfilter hoeven niet te worden teruggespoeld (geen backwash nodig) en daardoor zal het waterverbruik automatisch lager liggen. We spreken al snel over 1 à 2 m3 water per terugspoeling en er wordt aangeraden dit wekelijks te doen tijdens het zwemseizoen. Een ander voordeel van de patroonfilter is dat het drukverlies over de filter veel lager ligt. Hierdoor kan de zwembadpomp op een lagere frequentie draaien, waardoor je minder energie verbruikt. Het klopt dat je een patroonfilter minstens twee keer per jaar moet schoonmaken, en dat je sowieso vers water moet toevoegen maar het waterverbruik zal ontegensprekelijk lager liggen dan bij een traditionele zandfilter. Een andere optie is om het water van de overloop en van het terugspoelen niet te lozen naar de riolering. Met actieve koolfilters kan je op een eenvoudige manier chemicaliën zoals chloor uit het water verwijderen en dan kan je dit water bijvoorbeeld gebruiken voor de tuin (irrigatie) of het simpelweg teruggeven aan de natuur via een sterfput. En dat is een slim idee, want vandaag ziet de regering het zwembad net zoals het terras als een verharding waardoor het soms moeilijk is om een vergunning te krijgen. Als we de juiste technologieën ontwikkelen om het zwemwater van het riool te redden is dat goed voor de grondwaterstand. Je zou zelfs de overloop van zwembad kunnen koppelen aan de drainage van het terras en alles laten samenkomen in een sterfput.”

“In de toekomst zullen we het zwembad dus niet meer als een aparte entiteit kunnen beschouwen maar als deel van de woning en de tuin. Op die manier kunnen we de verbruiken slimmer verdelen, de energieoverschotten efficiënt gebruiken en zelfs water conserveren.”

Tekst: Reine Driesen