EU reglement 2019/1148 van kracht vanaf 1 februari 2021

• Vanaf 1 februari 2021 is de particuliere verkoop van zwavelzuur met een concentratie van meer dan 14,9% verboden.
• Producten met een zwavelzuurconcentratie van 15% of meer mogen enkel aan professionele klanten worden aangeboden.
• Er is geen overgangsregeling. Het reglement is onmiddellijk van kracht vanaf 1 februari 2021.
• Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant, verdeler of zwembadbouwer om te controleren of de klant een privégebruiker of professionele klant betreft. In het reglement (beschikbaar op de ledenpagina van de BSPA website) zit een voorbeeld van een in te vullen verklaring.

Meer info: bspa.be