BINDER: waarom een turbinezweminstallatie beter is

Wie zich een tegenstroomzweminstallatie wil aanschaffen, heeft de keuze tussen systemen die door pompen of door turbines worden aangedreven. In een directe vergelijking scoren de installaties met turbineaandrijving het beste.

Door middel van pompen aangedreven tegenstroominstallaties lijken op het eerste zicht goedkoper dan de gepatenteerde tegenstroominstallaties van BINDER. Die indruk bedriegt echter. Bij de inbouw van het pompmechanisme ontstaan immer vaak extra kosten, waarvan geen sprake is in het geval van turbines. Dat is dan ook de reden waarom pompaangedreven tegenstroominstallaties goedkoper lijken dan turbine-installaties. De aankoopprijs van de installatie lijkt eerst erg laag, maar de totale kosten bedragen wel een veelvoud daarvan. In het geval van de BINDER-installaties sta je niet voor dergelijke verrassingen.

Ook de plaats die je nodig hebt, is een belangrijk criterium wanneer je een tegenstroominstallatie aanschaft. Door pompen aangedreven systemen beslaan, met inbegrip van de volledige installatie, ongeveer de oppervlakte van een gemiddeld terras. De turbinetegenstroominstallatie van BINDER eist daarentegen geen bijkomende plaats op: de put waarin ze geïnstalleerd wordt, word ondergronds en direct tegen het zwembad gebouwd. Daarvoor heeft de zwembadbouwer amper een halve meter extra plaats nodig achter de wand van het zwembad.

Een bijkomend voordeel van een turbinetegenstroominstallatie is de hogere energie-efficiëntie: ze verbruikt immers 50 tot 80 percent minder stroom dan een systeem met pompaandrijving. Bovendien is voor turbinetegenstroominstallaties geen drijfkrachtaansluiting nodig en is het onderhoud heel beperkt. En ook een externe droge ruimte is niet vereist.

Een bijkomend argument vóór een turbinetegenstroominstallatie is de gemakkelijke montage. Terwijl het installeren van een pompaangedreven installatie circa 2 dagen duurt, neemt de montage van een tegenstroominstallatie van BINDER door 1of 2 technici circa 3 uur in beslag. Door deze tijdbesparing kunnen de gespecialiseerde handelaars meer turbinesystemen installeren dan pompsystemen.

Meer info: www.binder24.com