BSPA: Enkele tips om een privézwembad maatschappelijk verantwoord te gebruiken

Alle privézwembaden samen houden geen enkel risico in voor de watervoorraden in Wallonië. Toch is er jaarlijks één moment waarop deze installaties de waterdistributienetten overmatig zouden kunnen belasten: bij het vullen.

Net zoals het wegennet kent ook de waterdistributie “piekuren”, meestal ’s ochtends van 7u00 tot 9u00 uur, ’s middags van 12u00 tot 14u00 uur en ’s avonds van 18u00 tot 21u00. Wanneer mensen op hetzelfde ogenblik beslissen om hun zwembad te vullen, kan op sommige plaatsen de druk op het water dalen of komt er tijdelijk geen water uit de kraan. Dit is vergelijkbaar met de files op de wegen wanneer veel mensen tegelijk de weg opgaan. Met de volgende tips vermijdt u dat bij het vullen van uw zwembad het distributienet van uw wijk zwaarder belast wordt dan het volume dat het distributienet op dat bepaald moment kan vervoeren:

• Raadpleeg het weerbericht en spreid het reinigen, spoelen en vullen van uw zwembad over een periode van verscheidene dagen.
• Vul uw zwembad bij voorkeur ’s nachts (wanneer het waterverbruik minimaal is).
• Als u uw zwembad overdag vult, spreid deze activiteit dan over minstens 48 uur.

Zwembadwater verwarmen
Volgens de technische voorschriften moet het verwarmingssysteem voor zwembadwater dubbelwandig zijn uitgevoerd en moet er een lekdetectiesysteem op zijn aangesloten. Bovendien mag de toevoer van koud water zich niet onder de waterspiegel bevinden om te vermijden dat zwembadwater zou terugstromen naar het interne waterdistributiecircuit.

Enkele gebruikstips, onder andere voor het laten leeglopen
Sommige erkende waterzuiveringsorganisaties laten niet toe dat zwembadwater rechtstreeks in de riolering wordt geloosd. Vraag dus meer informatie over de lokale voorschriften aan de waterzuiveringsorganisatie die bevoegd is voor uw gemeente.

Opblaasbaar of zelfdragend zwembad
Volledig laten leeglopen is verplicht!

• De eerste stap bestaat erin dat u één of twee weken op voorhand de waterbehandeling met chloor volledig stopzet, zodat het zwembadwater ongeveer van dezelfde kwaliteit als regenwater is wanneer u het zwembad laat leeglopen.
• U kunt met dit water uw tuin of planten besproeien. Ga wel eerst na of de bodem voldoende waterdoorlatend is. Als dat niet het geval is, kunt u het zwembadwater beter niet in uw tuin laten lopen, om overstroming bij u of uw buren te vermijden.
• Als er geen andere mogelijkheid is dan het water in de riolering te laten lopen, dient u altijd op voorhand de chloorbehandeling stop te zetten. Laat niet 3 of 4 m³ water ineens wegvloeien, maar zorg voor een traag debiet.
• De beste periode voor deze operatie is eind september. Stop de waterbehandeling dus midden september. Kies een moment waarop de bodem niet verzadigd is met regenwater.

Inbouwzwembad
Doe bij voorkeur een beroep op een vakman om de installatie niet te beschadigen als u het zwembad leegpompt.

Zwembad met liner
Door de waterdruk blijft de liner op zijn plaats. Wanneer u het zwembad leegmaakt zou u de liner dus kunnen beschadigen. U voorkomt dit door elk jaar niet al het zwembadwater te vervangen, maar wel minstens 1/3. Afhankelijk van het type bekleding is het ook mogelijk om het zwembad om de 3 tot 4 jaar volledig leeg te maken. Kies bij voorkeur om het zwembad in de lente te laten leeglopen, net vóór u het opnieuw begint te gebruiken. U start het zwemseizoen dan met een schoon zwembad met vers water. Zelfs als u veel zorg besteedt aan de waterkwaliteit, kunt u niet vermijden dat het gehalte aan zouten toeneemt, als afbraakproducten van chloor.