FITT B-Active Rigid: Langetermijn-druktest

Nadat FITT een nieuwe buis heeft ontwikkeld, worden en de materialen en de structuur standaard uitvoerig getest. Maar daarbuiten voert FITT ook nog talrijke andere testen uit om de prestaties van het nieuwe product te valideren.

Deze uitvoerige testprocedures werden ook toegepast op de FITT B-Active Rigid PVC-A buis. Dit product heeft dus sinds de ontwikkeling alle vereiste testen ondergaan; ook de langetermijntest om de prestaties op lange termijn te kunnen evalueren.

Deze test werd uitgevoerd volgens de norm UNI EN ISO 1167 die een algemene gestandaardiseerde testmethode vastlegt om de interne hydrostatische druk te meten. Deze test wordt uitgevoerd bij een temperatuur van 20°C en met een interne druk van 32 bar die gedurende meer dan 1000 uren wordt aangehouden.
FITT B-Active Rigid werd zo aan drukwaarden blootgesteld die tien keer hoger zijn dan een normale werkingsdruk. Zo werd er een vorm van stress gesimuleerd waaraan de buis normaal gezien gedurende haar totale levensduur moet weerstaan.

FITT B-Active Rigid weerstond met gemak aan de extreme omstandigheden en voorwaarden van deze test en bewees eens te meer, dat deze buis zelfs bij langdurig gebruik een ideale, betrouwbare en bijzonder performante buis is voor elk zwembad.

Meer info: www.bactive.fitt.com