Het hydraulisch systeem van overloopzwembaden

Een overloopzwembad of spiegelzwembad is een streling voor het oog. Op hydraulisch vlak heeft een overloopzwembad evenveel nood aan filtratie als een traditioneel zwembad. Maar om een overloop over de volledige oppervlakte te verzekeren moet het debiet (de volumesnelheid) wel groter zijn. Daarom behandelen we in dit artikel de volgende vragen. Hoeveel groter moet het debiet zijn? Verbruiken overloopzwembaden meer? En kunnen pompen met een variabele snelheid een hoger verbruik verminderen?

Net zoals een traditioneel zwembad, heeft een overloopzwembad een goed filtratiesysteem nodig om proper water te bekomen (turnover). Om een juist antwoord te formuleren op de vragen uit de intro, werken we in deze tekst met hetzelfde voorbeeldzwembad als in het artikel over hydraulica bij skimmerzwembaden.

Het gaat dus over een overloopzwembad van 8 m x 4 m x 1,30 m met een volume van 41,6 m3. Hoe ziet het filtratiesysteem van dit zwembad eruit? Stel dat er 4 uur nodig is om al het water in het zwembad te filteren. Dan heb je een debiet nodig van 10,4 m3/h (41,6 m3/4 uur = 10,4 m3/h). Een correct gebouwde overloop heeft een waterpeil van minstens 3 mm nodig om onzuiverheden efficiënt af te voeren. Dit waterpeil zorgt er ook voor dat oneffenheden in het metselwerk niet opvallen of voor droge plekken zorgen.

Om een bepaald waterpeil op de overlooprand te bekomen, moet je naar de omtrek van het zwembad kijken. We spreken over m3/h per meter in omtrek van het bad. In ons geval gaat het dan over een omtrek van 24 meter ((8+4) x 2 = 24). Deze tabel toont ons het vereiste debiet in functie van het gewenste waterpeil van de overloop:

De tabel maakt duidelijk dat het vereiste debiet aanzienlijk toeneemt met elke mm dat het waterpeil stijgt. Om het debiet binnen de perken te houden, is het belangrijk dat je de overloop zo vlak mogelijk bouwt. In het geval van ons voorbeeldzwembad kan 36 m3/h voldoende zijn, maar het kan zijn dat 72 m3/h noodzakelijk is. Pas wanneer het zwembad in een reële situatie in gebruik wordt genomen, kan je pas zien hoeveel debiet er effectief nodig is om een correcte overloop te bereiken.

HET DRUKSTROOM-CIRCUIT
Het drukstroom-circuit zorgt voor het extra debiet dat nodig is om een correcte overloop te verkrijgen. Om een waterpeil van ongeveer 5 mm te bereiken, zien we in de tabel dat we een totaal debiet van 60 m3/h nodig hebben (2,5 m3/h per meter in omtrek van het bad). Ons voorbeeldzwembad heeft reeds een filtratiedebiet van 10,4 m3/h. Waardoor er nog 50 m3/h nodig is om aan een totaal van 60 m3/h te komen.

GEBRUIKSTIJD:
Om een goede overloop te bekomen moet:

> Pomp 1: permanent draaien
> Pomp 2: op dezelfde manier werken als bij een klassiek zwembad
> Pomp 3: elke drie uur voor 10 minuten draaien om de onzuiverheden te verwijderen

WAAROM KIEZEN VOOR VARIABELE SNELHEID BIJ POMP 2 EN 3?
Het voordeel van pompen met variabele snelheid is dat je het debiet kunt aanpassen aan elke doelstelling. Zoals eerder al aangehaald zal je pas, wanneer het zwembad in een reële situatie in gebruik wordt genomen, echt zien welk debiet nodig is om elk doel te bereiken. Het is dus zeker handig dat je de snelheid van de pompen naar de situatie kunt aanpassen.

SLIJTAGE VAN DE POMPEN
De slijtage van pomp 2 en pomp 3 zal van elkaar verschillen. Aangezien ze allebei op het drukstroom-circuit zijn aangesloten, kan je ze jaarlijks van plaats wisselen zodat ze gelijkmatig slijten. Op deze manier gaan beide pompen langer mee.

TEKST: Manuel Martinez (Docent Elektrotechniek UFA Pierrelatte, expert en lid van CNEPS)