Pahlén pH-MiniDos: pH controle d.m.v. CO2

Pahlén AB, Zweeds fabrikant van zwembadmateriaal voor de professionele zwembadindustrie, wil het gebruik van CO2  voor pH-stabilisatie stimuleren op de Europese zwembadmarkt.

Lange tijd geleden werden gelijkaardige meet- en doseertoestellen voor controle en stabilisatie van pH vanuit de Verenigde Staten naar Europa ingevoerd. Na het beëindigen van de ondersteunende activiteiten vanuit de USA verdween deze doseermethode langzaam van de meeste Europese markten.

In Scandinavië bleef dit een veel voorkomende techniek voor zowel openbare- als residentiële zwembaden. Vooral het natuurvriendelijke karakter en de absolute veiligheid spelen hier een erg belangrijke rol. CO2  is een 100% natuurlijk product zonder negatieve bijwerking(en). Bovendien is het directe contact tussen CO2  en Natriumhypochloriet (NaClO) ongevaarlijk, dit in tegenstelling tot direct contact tussen NaClO en zoutzuur of zwavelzuur (denk maar aan Chloorgas). Beide laatste zuren worden veelvuldig gebruikt om de pH in zwembaden te verlagen en kunnen dus erg makkelijk vervangen worden door CO2.

Pahlén pH-MiniDos is een injectiesysteem om COte injecteren/doseren in zwembadwater. pH-MiniDos kan eenvoudig worden gebruikt in combinatie met de meet- en doseerinstrumenten uit de MiniMaster-reeks maar kan ook op andere toestellen worden aangesloten die een signaal geven aan een doseerpomp via een eenvoudige aan/uit-functie.

CO2  wordt in metalen drukflessen aan huis geleverd via leveranciers van industriële, medische en voedingsgassen!

Kortom, pH-dosering/verlaging via toedienen van CO2  is een erg makkelijke, budget- en milieuvriendelijke maar bovenal veilige methode.

Indien u meer informatie wenst hieromtrent, aarzel dan niet na te vragen bij LMP Poolparts www.lmppoolparts.be of via www.pahlen.com