Trommelfilter of meerkamerfilter, wat is het verschil?

“Trommelfilters rechtlijnig gaan vergelijken met meerkamerfilters is niet echt mogelijk”, volgens Guido Lurquin, senior technical advisor en marketing manager van Distri Pond. ZwembadenPro ging bij hem ten rade om het verschil uit te klaren.

TROMMELFILTERS
Trommelfilters zijn in se zuiver mechanische filters. Water met vuildeeltjes loopt door een fijne zeef in rvs, eigenlijk eerder een doek rond een trommel gespannen, met openingen van 120 à 70 micron. Vuildeeltjes worden tegengehouden door de zeef. Het water dat erdoor raakt is properder geworden. De zeef wordt ondertussen vuil en gaat dichtslibben. Er raakt minder water door en er ontstaat een niveauverschil tussen het water aan de ene kant van de zeef en dat aan de ander kant. Wanneer het niveauverschil te hoog wordt dan gaat de trommelfilter automatisch in reinigingsmodus. De trommel begint langzaam te draaien en ondertussen wordt er water onder hoge druk van boven naar beneden door de zeefdoek gespoten om deze te reinigen. De weggewassen vuildeeltjes vallen naar beneden en komen terecht in een ‘goot’. Ze glijden weg naar de riolering of naar een zinkput. Het is de zwaartekracht die het verwijderen van het vuil aanstuurt. Dat is de reden dat een trommelfilter altijd een stuk, bijvoorbeeld 30 cm, uitsteekt boven het waterniveau van de vijver.

Trommelfilters kan men bekijken als een soort verdere ontwikkeling van boogzeven. Boogzeven zijn ook zuiver mechanische filters die de laatste jaren – terecht – veel gebruikt worden bij zwemvijvers, zeker bij zwemvijvers met upflow moerasbed. Boogzeven zijn efficiënt in de mechanische verwijdering van fijnere vuildeeltjes (300 à 200 micron) en worden vaak gebruikt na de skimmers (die enkel grof vuil tegenhouden, vaak niet kleiner dan 8 mm). Een eenvoudige manuele reiniging is nodig op regelmatige tijdstippen. Bij zwemvijvers valt dit meestal goed mee en volstaat een interval van 3 weken tussen de onderhoudsbeurten. Bij koivijvers waar er veel meer vervuiling is, zal er vaker een reiniging nodig zijn, zelfs wekelijks. Ook zal de boogzeef regelmatig grondig ontvet moeten worden, bijvoorbeeld met alcohol. Dat is de reden waarom men bij koivijvers vaker gaat opteren voor een trommelfilter die zichzelf automatisch reinigt.

MEERKAMERFILTERS
Meerkamerfilters zijn mechanisch-biologische filters. Naast hun mechanische werking (zeven, van grof naar fijn) zorgen ze ook voor een biologische reiniging van het water, gebaseerd op de werking van micro-organismen die op de filtermaterialen leven. Men kan meerkamerfilters bestempelen als ‘oudere technologie’ maar dat wil niet zeggen dat ze achterhaald zijn. Meerkamerfilters die én goed gebouwd zijn én goed gevuld worden zijn nog steeds belangrijk bij het filteren van tal van vijvers, zeker vijvers met vissen. Goed gebouwd wil zeggen: het water stroomt van beneden naar boven door de kamers en elke kamer heeft onderaan een aftapkraan om vuil weg te laten. Goed gevuld wil zeggen: elke kamer bevat een ander soort filtermateriaal van grof naar fijn en van goede kwaliteit. Dit wil zeggen dat elke kamer goed doorstroomd wordt en een goede drager is voor nuttige filterbacteriën zoals Matala, Biocerapond, Clinopti Plus.

Maar er bestaat ook de mogelijkheid een trommelfilter te combineren met een bewegend bed. Dit bewegend bed, met één of meerdere kamers, kan opgesteld worden na de trommelkamer. Hierin dienen ‘filtration wheels’ als drager voor nuttige bacteriën en deze worden continu in beweging gehouden door de actie van een krachtige luchtpomp. Uiteraard bekomen we zo een mechanisch-biologisch werkend filtergeheel. Bovendien bestaat de mogelijkheid een trommelfilter te combineren met een meerkamerfilter. Mechanisch zeer efficiënt en ook biologisch efficiënt.

KIEZEN IS NOOIT EENVOUDIG DAAROM NOG WAT VERGELIJKINGEN:
Een meerkamerfilter gebruikt een eenvoudige beproefde technologie zonder motor of bewegende delen. Een trommelfilter reinigt zich automatisch en heeft een motor, drukpomp en bewegende delen. Een trommelfilter heeft een hoog waterverbruik door het terugspoelen. Hoe fijner de zeef, hoe meer vuil tegengehouden wordt maar ook hoe meer water er wordt verbruikt. Dat is een van de redenen waarom Distri Pond momenteel een voorkeur heeft voor trommels van 120 micron, terwijl vroeger 70 micron werd aangeraden.

De andere reden is dat bij 70 micron er zoveel vervuiling uit het water gehaald wordt dat er eigenlijk te weinig ‘voedsel’ overblijft voor de groei van de planten. Daarenboven zijn trommelfilters hip en modern. Wenst men een fijne mechanische (voor) filtering op een eenvoudige wijze dan kiest men bij een zwemvijver vaak voor een boogzeef. Distri Pond heeft nog steeds voorkeur voor de combinatie van al deze filters met planten omdat deze laatste zeer efficiënt en gratis componenten uit het water halen.

Tekst: Wouter Peeters