Wanneer moet je een breektank plaatsen?

Belgaqua is de Belgische federatie voor de watersector. Je kan hen een beetje zien als de waakhond die ervoor zorgt dat het zuivere drinkwater dat uit onze kranen komt ook zuiver blijft. In 2020 heeft Belgaqua een repertorium gepubliceerd over elke installatie die met het drinkwaternet in contact komt.

Dit repertorium bevat de specifieke regelgeving om te vermijden dat het leidingwater/drinkwater besmet wordt en de volksgezondheid in gevaar komt. De zwembaden die jij als zwembadbouwer installeert, vallen hier ook onder. Je kan het ‘Repertorium 2020’online nalezen op de website www.belgaqua.be. Moest je hier de tijd niet voor vinden, dan vatten we de kern graag even voor je samen. In het repertorium staat

te lezen dat indien je een nieuwe woning bouwt mét zwembad, je afhankelijk van het soort bijvulling een breektank moet plaatsen. Anders wordt de waterleiding niet aangesloten. We gaan er even dieper op in.

Een breektank dient om natuurlijk, ‘vervuild’ zwembadwater op te vangen zodat dit niet kan terugstromen in het waterleidingnet wanneer er onderdruk ontstaat. Een breektank wordt om die reden tussen de watermeter en het zwembad geplaatst. Het zwembadwater wordt behandeld met allerlei desinfectiemiddelen zoals chloor en zwavelzuur. Deze producten willen we natuurlijk niet in ons drinkwater krijgen. Stel je bovendien eens voor dat er een kikker, een rat of ander ongedierte in het zwembad terechtkomt. In de winter wanneer het zwembad niet wordt gebruikt, kan het misschien enkele weken duren eer je klant dit dood diertje ontdekt. Is men toevallig op dat moment aan de waterleiding aan het werken en ontstaat er een onderdruk waardoor het zwembadwater terug in de waterleiding loopt? Dan kan het zijn dat men het drinkwater van de eigen woning en heel de buurt besmet met de pathologische bacteriën. Toegegeven, deze situatie doet zich niet iedere dag voor … Maar het kan wel gebeuren, en dan wil jij daar toch niet de verantwoordelijke zwembadbouwer voor zijn!?

WANNEER IS EEN BREEKTANK VERPLICHT?
We vertelde het al in de intro, afhankelijk van het soort bijvulling dat je gebruikt, is het plaatsen van een breektank verplicht. Een zwembadinstallatie moet altijd onderbroken aangesloten worden op de drinkwaterinstallatie.

Dit kan op de volgende manieren:

  • Een breektank met pomp gekoppeld aan het zuiveringssysteem of een breektank zonder pomp.
  • Vrije uitstroom bij de aansluiting of bij de skimmer: boven de skimmer en boven het maaiveld.

TORENHOGE BOETES
In het repertorium staan o.a. de reglementeringen omtrent het verplichte gebruik van breektanks bij zwembaden haarfijn uitgelegd. Toch worden deze regels in de praktijk niet altijd nageleefd. Wanneer je een zwembad bouwt bij een bestaande woning, wordt de watermaatschappij namelijk niet verwittigd. Wanneer je in dat geval geen breektank plaatst, kan het zijn dat je aan een controle ontsnapt, maar zeker is dat niet.

Hoe dan ook ben je verplicht om je zwembad van een breektank te voorzien als de regels dat voorschrijven. Heb je geen breektank geïnstalleerd en loopt er iets mis? Dan hangt de verantwoordelijke zwembadeigenaar een serieuze boete boven het hoofd. Maar ook jijzelf zult in dat geval een zekere verantwoording moeten afleggen. Wanneer de regels voorschrijven dat je een breektank moet installeren, kan je dit dus ook maar beter doen. Voor de prijs hoef je het niet te laten. Een goede breektank heb je al voor een 1000 euro (excl. btw) en kan je gemakkelijk doorrekenen aan je eindklant. De mogelijke schadeclaim wanneer het leidingwater wordt vervuild, kan al gauw oplopen tot een tienvoud van dit bedrag.

ESSENTIËLE FOUTEN
Sommige zwembadbouwers proberen de regelgeving ook wel eens te omzeilen door zelf in elkaar geknutselde breektanks te installeren. Deze breektanks zijn niet altijd gekeurd en kunnen dus essentiële fouten bevatten. Een onbetrouwbare/ongekeurde tank kan bijvoorbeeld overstromen en zo nog steeds het leidingwater besmetten. Een ongekeurde breektank is dus onwettelijk. Kies daarom altijd voor een breektank die wél beantwoordt aan de normen. Belgaqua publiceert overigens brochures waarin de veiligheidsvoorschriften van een breektank worden toegelicht (zie www.belgaqua.be). Deze voorschriften bepalen o.a. de verschillende types van beveiliging zoals de keerklep, de onderbreker of de overloop. Algemeen geldt dat men alleen toestellen mag aansluiten die geen gevaar inhouden voor de kwaliteit van het water. Belgaqua verricht ook onderzoek naar de breektanks die producenten op de markt brengen en levert hiervoor attesten af. Elk toestel dat niet is goedgekeurd, kan door de keurders van de drinkwaterbedrijven in vraag gesteld worden. Als de installatie niet voldoet aan de voorschriften kan het drinkwaterbedrijf de levering van water stopzetten.

Sinds 2004 moeten in Vlaanderen alle installaties in nieuwe of gerenoveerde woningen onderworpen worden aan een controle voordat je ze in dienst mag nemen. In Wallonië geldt er een gelijkaardige wet. Als er in het openbaar leidingnet ernstige problemen ontstaan door een niet-conforme installatie, dan kan de verantwoordelijke hiervoor worden vervolgd. De drinkwaterbedrijven zijn immers omwille van de volksgezondheid verplicht steeds een onberispelijke kwaliteit van het drinkwater te waarborgen. Alle zwembaden en spa’s vallen volgens Belgaqua onder vloeistof categorie 5, dat wil zeggen: vloeistoffen die een gevaar inhouden voor de menselijke gezondheid door de aanwezigheid van microbiologische of virale elementen. Deze installaties moeten voorzien zijn van een beveiliging.