Na veroordeling nog steeds geen geld!

Na zijn veroordeling door de rechter tot het betalen van zijn schulden, weigert een klant nog steeds om zijn achterstallen te betalen. Wat staat je nog verder te doen? Hoe kan je toch nog aan je centen komen? Biedt een inbeslagname de oplossing? Indien ook een poging tot minnelijke schikking niet lukt en je als schuldeiser een gerechtelijke procedure opstart, dan zal de schuldenaar veroordeeld worden tot het betalen van het factuurbedrag, vermeerderd met intresten en eventuele andere vergoedingen en kosten.

Toch gebeurt het in de praktijk vrij vaak dat zelfs een veroordeling van de rechter de schuldenaar er nog steeds niet toe aanzet om zijn schulden te betalen. In een dergelijk geval kan u de hulp inroepen van een gerechtsdeurwaarder (of advocaat); die kan er voor zorgen dat het vonnis “uitgevoerd” wordt. Dit houdt in dat de gerechtsdeurwaarder het geld gaat halen bij de schuldenaar of dat hij beslag laat leggen op diens goederen. Meestal gebeurt dit alles ook niet onmiddellijk en ondertussen zit u als schuldeiser nog steeds op uw centen te wachten. De vraag stelt zich of de schuldenaar een akkoord kan en mag treffen met de gerechtsdeurwaarder: bijvoorbeeld door een afbetalingsplan voor te stellen? Want dit is toch beter dan dat hij zijn goederen in beslag laat nemen! Het antwoord op deze vraag is positief: een gerechtsdeurwaarder moet ervoor zorgen dat hij zoveel mogelijk geld kan gaan halen bij de schuldenaar. Laten we hier echter wel duidelijk maken dat de gerechtsdeurwaarder het vonnis van de rechter niet kan veranderen of naast zich kan neerleggen!

Is een afbetalingsplan een goed idee?
Indien de gerechtsdeurwaarder moet overgaan tot een inbeslagname, dan betekent dit ook dat de goederen van de schuldenaar moeten verkocht worden en u wellicht niet meer de enige schuldeiser zal zijn! De kans is groot dat de bank, de fiscus en andere schuldeisers ook nog op geld van deze schuldenaar zitten te wachten. De opbrengst van de goederen van de schuldenaar zal dan tussen al deze partijen (uzelf inbegrepen) moeten verdeeld worden. De kans is hier zeer reëel dat u zelfs niets meer zal ontvangen! Kan de gerechtsdeurwaarder met uw klant/schuldenaar een akkoord treffen door een afbetalingsplan voor te stellen, dan zal u uw centen toch nog kunnen recupereren; weliswaar op een langere termijn dan gewenst! Bovendien kan de gerechtsdeurwaarder ook nagaan of uw schuldenaar wel kan betalen, want een betalingsplan opstellen met een wanbetaler die financieel aan de grond zit, heeft uiteraard ook geen zin.

Besluit
Laat de gerechtsdeurwaarder nagaan wat in uw geval het beste is en of een betalingsplan met de klant in kwestie wel een goed idee is. Blijf de zaak opvolgen en contacteer uw gerechtsdeurwaarder geregeld voor een stand van zaken.

www.solangetastenoye.be