Ben ik aansprakelijk als mijn klant beweert dat ik een fout maakte tijdens de bouw van zijn zwembad of wellnessruimte?

Het antwoord op deze vraag is zeer complex. Concreet betekent het niet dat u als aannemer sowieso aansprakelijk zal zijn voor mankementen die zich later voordoen. Er kunnen nog een heleboel andere oorzaken zijn. Zo kan er bijvoorbeeld een gebrek zijn aan de gebruikte materialen of kan uw klant zelf een fout gemaakt hebben.
Het uitgangspunt betreffende de aansprakelijkheid zijn de artikels 1382 en volgende van ons Burgerlijk Wetboek. Hierin wordt duidelijk aangehaald dat elke daad van de mens waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, diegene door wiens schuld de schade is ontstaan verplicht om deze schade te vergoeden. Bovendien is ieder persoon aansprakelijk, niet alleen voor de schade die hij door zijn eigen daad heeft toegebracht, maar eveneens voor de schade die ontstaat door zijn ‘nalatigheid of onvoorzichtigheid’.
Het gaat hier om de zogenaamde ‘foutaansprakelijkheid’. Opdat er sprake kan zijn van deze foutaansprakelijkheid moeten er drie belangrijke voorwaarden vervuld worden.
Zo zal er in de eerste plaats SCHADE moeten zijn die het gevolg is van een FOUT. Tussen deze fout en de schade moet er een OORZAKELIJK VERBAND bestaan.
Met ‘schade’ bedoelt men hier elk nadeel dat iemand kan ondervinden. Om het even welke schade kan in aanmerking komen (materiële, lichamelijke enz…)
Een ‘fout’ is een handeling die een normaal voorzichtig persoon die zich in dezelfde situatie bevindt niet zou stellen.
‘Oorzakelijk verband’ betekent dat de schade niet zou ontstaan zijn zonder de gemaakte fout.
Bij aanneming zal men bijna altijd overgaan tot het aanstellen van een deskundige om na te gaan of iemand (uzelf, een werknemer of de klant zelf) een fout maakte. Hij zal ook onderzoeken of er iets met de materialen niet in orde was. Door een dergelijk onderzoek te voeren, zal men dus de oorzaak van de schade kunnen vaststellen en de aansprakelijke kunnen aanwijzen.
Blijft uw klant erbij dat u een fout maakte, dan zal hij een deskundige onder de arm moeten nemen en laten vaststellen of dat effectief zo is.

Kan men mij een ‘beroepsfout’ aanwrijven?
Uw klant kan dit inderdaad doen, maar ook hier zal moeten worden onderzocht of u effectief een ‘beroepsfout’ maakte. Als aannemer/zwembadbouwer stelt u uw vaardigheden, kennis en ervaringen beroepsmatig ter beschikking van uw klanten. Indien u tijdens de uitoefening van uw beroep als aannemer een fout maakt, dan begaat u een ‘beroepsfout’.
Een ‘beroepsbeoefenaar’ dient zich te gedragen naar de ‘algemene zorgvuldigheidsnormen’. Er moet steeds beoordeeld worden hoe een normaal, voorzichtig en redelijke beroepsbeoefenaar van eenzelfde categorie zich in dezelfde feitelijke omstandigheden zou gedragen. Tot deze algemene zorgvuldigheidsnormen waarnaar de beroepsbeoefenaar zich moet gedragen behoren bijvoorbeeld de voorwaarden om het beroep uit te oefenen of de verplichting om de nieuwe ontwikkelingen in uw vakgebied bij te houden.
Komt u met uw klant niet tot een akkoord dan zal hij zich tot de rechter moeten wenden die dan allicht een deskundige zal aanstellen om de zaak te onderzoeken.
www.solangetastenoye.be

Virtuele zwembadoverdekking

SoKool abrisud appSamen met Dassault Systems ontwikkelde het Franse Sokool – producent van zwembadoverkappingen – een app voor de smartphone waarmee je virtueel een overdekking over je eigen zwembad kan zetten. Je downloadt de app, maakt een foto met je smartphone en het programmaatje zet de door jou – via internet – gekozen overkapping over je zwembad.
www.abris-sokool.fr

Ledverlichting op zonne-energie

Nieuws van het Abrisud-front. Onzichtbare zonnecollectoren onder de overkapping leveren de nodige energie voor de verlichting binnen de afdekking. De leds zijn geïntegreerd in het aluminium frame van de overdekking en geven een warm wit licht. Dankzij de zonne-energie kan je besparen op je energiefactuur en vermijd je ook terraswerken om de afdekking aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Verkrijgbaar in de loop van 2012.
www.abrisud.nl

Nieuwe topmensen bij RENOLIT Italië

Renolit Italië heeft enkele nieuwe mensen aangetrokken om de klanten een nog betere service te kunnen garanderen en de installateurs op technisch en commercieel vlak een helpende hand te bieden.
Gottardi Luca zal de afdeling Waterkwaliteit voor zwembaden en openbare nutsvoorzieningen leiden. Giorgio Ferrario wordt verantwoordelijk voor de divisie Zwembaden. Hij bouwde al meer dan tien jaar ervaring op in de sector in diverse functies. Technisch verantwoordelijke wordt Gilbert Cerbara. Hij moet de technische ondersteuning tijdens de pre- en postsales in goede banen leiden en de opleidingen in de Renolit Academy coördineren. Elisa Bordin tenslotte, neemt de rol van verantwoordelijke voor de customer service en sales support op zich.
www.renolit.com

Art dec’eau derde keer Beste Europese Distributeur

Art Dec'EauArt dec’eau haalde de titel van Beste Europese Distributeur al voor de derde keer van 21 andere distributeurs. De sterke cijfers en een vernieuwende input zorgden ervoor dat in 2011 dankzij Art dec’eau elke dag een nieuw gezin het langverwachte eigen zwembad kon induiken. Zo werden in 2011 maar liefst 70% meer zwembaden verkocht dan in 2010, dat toen al een groei van 80% kende ten opzichte van 2009. Daarnaast leverde Art dec’eau het voorbije jaar ook heel wat innovatieve input voor de uitbreiding van het Compass Ceramic Pools®-gamma. Art dec’eau laat Rusland en Duitsland daarmee op een tweede en Oostenrijk op een derde plaats achter zich.
In 2012 gaat Art dec’eau nieuwe lokale en internationale uitdagingen aan, met lokale investeringen en de uitbouw van het Spaanse en Portugese marktaandeel.
www.artdeceau.be

VitroSphere®nano: de nieuwe generatie van een uniek filtermateriaal met lotus-effect

VitrosphereZuivere glasparels met een speciaal veredeld oppervlak zorgen voor een revolutie op het gebied van waterzuivering. De filterparels, vervaardigd door een glasblazerij via een ingewikkeld procédé en veredeld door middel van een nanocoating, zorgen voor kristalhelder water van optimale kwaliteit. Het gladde en gesloten oppervlak van de filterparels zorgt voor een lotuseffect en voorkomt het binnendringen en aankoeken van bacteriën en algen. VitroSphere®nano onderdrukt de vorming van ongewenste biofilms en voorkomt kiemvorming in de filter. De reinigingsmiddelen werken uiterst effectief en daar waar de werking gewenst is: in het water en niet in de filter.

Dankzij de bijzondere oppervlakte-eigenschappen van de filterparels met nanocoating is klontering van het filtermateriaal uitgesloten en wordt kanaalvorming (het typische ‘channeling’ wat bij zandfiltersystemen vaak na enkele jaren optreedt) voorkomen. Dankzij de uitstekende zelfreinigende eigenschappen garandeert VitroSphere®nano, unieke terugspoelresultaten. De uitgefilterde zwevende stoffen en deeltjes worden tijdens het terugspoelen volledig verwijderd. Het filtermateriaal blijft net zo schoon en effectief als op de eerste dag.
www.vitrosphere.com/nl