Het belang en de juridische waarde van Europese Normen

In het kader van de Europese Unie is men al jaren bezig met ‘normalisatie’ op het vlak van producten. Met (Europese) normalisatie wordt verwezen naar het proces waarbij men tracht om  – op Europees niveau – technische of kwalitatieve specificaties vast te stellen waaraan producten kunnen voldoen. Met een verordening van 23 oktober 2012 (n° 1025/2012) werd deze praktijk ook uitgebreid naar diensten.
Lees verder